Οροι Χρήσης - vsr.gr -

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα αποτελεί τεκμήριο πως ο επισκέπτης / χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν αποδέχεται τους όρους της παρούσας, οφείλει να διακόψει την περιήγησή του σε αυτήν.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να ενημερώνονται και/ή να μεταβάλονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης καθώς η συνεχής χρήσης της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.
  • Τι είναι τα Cookies
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).
Πηγή: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

  • Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε Cookies
Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι καθαρά για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο, χωρίς να αποθηκεύουμε αναγνωρίσιμες πληροφορίες για εσάς. Έτσι είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε μια ευχάριστη και εύχριστη πλοήγηση και ταυτόγχρονα να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.

  • Διαχείρηση των Cookies
Κανένα από τα cookies στην ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητο για την λειτουργία της. Παρόλαυτα σε περίπτωση που ο επιλέξετε να απενεργοποιήσετε την χρήση τους, ενδέχεται η λειτουργικότητα κάποιων σελίδων να μειωθεί.
Όλοι οι περιηγητές (browsers) δίνουν επιλογές για την διαχείρηση των cookies. Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του browser σας για περισσότερες πληροφορίες.


Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το περιεχόμενο (κείμενα, γραφικά, εικόνες, προϊόντα) και κάθε απαραίτητο λογισμικό που χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτήν, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της "www.vsr.gr" και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρος ή ολόκληρου του περιεχομένου σε οποιαδηποτε μορφή. Καθώς και αντιγραφή, μεταποίηση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο.
Τα ονόματα, σχήματα, λογότυπα,εικόνες και διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα καθώς και τα προϊόντα, είναι αποκλειστικά ιδιοκτησία της "www.vsr.gr". Η δε εμφάνισή τους στο παρών site δεν πρέπει με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση / παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Επομένως ο επισκέπτης / χρήστης απαγορεύεται να παραβιάσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ διατηρείται το δικαίωμα να απαιτηθεί αποζημίωση για κάθε σχετική παράβαση.


Δύναται να διατηρηθεί αρχείο με δεδομένα των χρηστών (πχ. όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.) τα οποία θα παρέχονται στην ιστοσελίδα μόνο όταν οι χρήστες / επισκέπτες τα παρέχουν οικειοθελώς με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά (πχ, φόρμα επικοινωνίας, newsletter κλπ.).
Το δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για μελλοντική επικοινωνία και/ή για την κατανόηση των αναγκών των επισκεπτών και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών.
Τα στοιχεία αυτά δεν θα διατεθούν προς πώληση ούτε θα δημοσιοποιηθούν σε τρίτους που δεν σχετίζονται με την παρούσα ιστοσελίδα. Με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.


Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links). Οι εν λόγω δικτυακοί τόποι υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης αυτών. Η τοποθέτηση συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου του αντίστοιχου δικτυακού τόπου εκ μέρους της παρούσας ιστοσελίδας. Και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό. Εαν ο χρήστης / επισκέπτης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τους συνδέσμους αποδέχεται ότι πράτει τούτο με δική του ευθύνη.


Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.
Το παρών αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ του διαχειρηστή του ιστότοπου και του επισκέπτη / χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν πρώτα δεν διατυπωθεί εγγράφως και δεν ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρών συμφωνείται πως οι διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και γενικότερα την χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Πειραιά.



Copyright vsr.gr
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού