Όροι Χρήσης

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια.
Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα αποτελεί τεκμήριο πως ο επισκέπτης / χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν αποδέχεται τους όρους της παρούσας, οφείλει να διακόψει την περιήγησή του σε αυτήν.
Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να ενημερώνονται και/ή να μεταβάλλονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης καθώς η συνεχής χρήσης της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το περιεχόμενο (κείμενα, γραφικά, εικόνες, προϊόντα) και κάθε απαραίτητο λογισμικό που χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτήν, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της VSR και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρος ή ολόκληρου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή. Καθώς και αντιγραφή, μεταποίηση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Copyright

Τα ονόματα, σχήματα, λογότυπα, εικόνες και διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα καθώς και τα προϊόντα, είναι αποκλειστικά ιδιοκτησία της VSR ΕΕ. Η δε εμφάνισή τους στο παρών site δεν πρέπει με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση / παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Επομένως ο επισκέπτης / χρήστης απαγορεύεται να παραβιάσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ διατηρείται το δικαίωμα να απαιτηθεί αποζημίωση για κάθε σχετική παράβαση.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (links)

Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links). Οι εν λόγω δικτυακοί τόποι υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης αυτών. Η τοποθέτηση συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου του αντίστοιχου δικτυακού τόπου εκ μέρους της παρούσας ιστοσελίδας. Και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό. Εάν ο χρήστης / επισκέπτης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τους συνδέσμους αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.

Το παρών αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της ιστοσελίδας και του επισκέπτη / χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν πρώτα δεν διατυπωθεί εγγράφως και δεν ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρών συμφωνείται πως οι διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και γενικότερα την χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Πειραιά.


Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Copyright vsr.gr

VSR_model-easy

Μέγεθος

Ύψος

Στήθος - Μέση

2

44

30

4

48

33

6

52

35

8

55

38

10

58

42

12

61

45

VSR_model-SlimFit

Μέγεθος

Ύψος

Στήθος

Μέση

XS

63

48

44

S

66

50

46

M

68

52

48

L

72

56

50

XL

76

58

52

2XL

78

60

54

Μέγεθος

Ύψος

Στήθος

Μέση

XS

57

40

36

S

59

42

38

M

61

44

40

L

63

48

42

XL

65

50

46

2XL

67

52

54

3XL

70

56

52

VSR_model-easy

Μέγεθος

Ύψος

Στήθος - Μέση

XS

64

48

S

67

51

M

69

53

L

72

56

XL

75

59

2XL

78

62

3XL

81

65

4XL

84

68

5XL

84

74

6XL

88

76